הזוכים בתחרויות דוקאביב
בתחרויות הישראלית, הבינלאומית ותחרות הסטודנטים

הקרנות הזוכים
הקרנת הסרטים הזוכים

עידכוני הקרנות
חנושק'ה / טלי פחימה / הפועלים הקטנים מדהריה

הזוכים בתחרויות דוקאביב
בתחרויות הישראלית, הבינלאומית ותחרות הסטודנטים

הקרנות הזוכים
הקרנת הסרטים הזוכים

עידכוני הקרנות
חנושק'ה / טלי פחימה / הפועלים הקטנים מדהריה